Föreningsarbete

Här kan du ladda ner dokument som hör till vår verksamhet.

Varje år håller Bröstcancerföreningen Hilda Örebro län sitt stadgeenliga årsmöte.
Årsmötet genomfördes den 21 mars på Reveljen i Örebro.

Nedan hittar du tidigare års verksamhetsberättelser och verksamhetsplaner.

Verksamhetsberättelser:

Verksamhetsplan:

Aktiviteter

Aktiviteter

Bli medlem

Bli medlem