Stödpersoner

Stödpersoner

Lena Lundqvist
Mobil: 070-519 62 16

Mona Eriksson
Mobil: 070-653 05 26

Therese Bergstedt
Mobil: 073-448 49 61

Gun-Britt Berglind
Tel: 019-10 10 06
Mobil: 073-621 14 88

För den som vill prata med
Kontaktsjuksköterskorna ring tel: 019-602 13 12

Aktiviteter

Aktiviteter

Bli medlem

Bli medlem