Pizzamingel och samtal om forskningsstudier

Varmt välkommen att delta i ett intressant samtal med onkolog Antonios Valachis om hur det kan vara att delta i en studie. Hilda bjuder på pizza!

Anmälan: senast den 1 april till Annie på mobil: 0730707960
eller via e-post: aeinarsrud@gmail.com

Meddela allergier och andra matpreferenser.

Bli medlem

Bli medlem

Om oss

Om oss